نویسنده کتاب: مجموعه کتاب های سبک زندگی موضوع کتاب: , ,
امتیاز

مجموعه کتاب های سبک زندگی سازمان بهزیستی
صرفا جهت اطلاع
دختران

 • سری به دختر درونتان بزنید
 • شش دانگ حواستان جمع باشد
 • همه زندگی من

سردبیر: اسماعیل رمضانی
دبیر تحریریه: محسن امین
دبیران: بهنوش خرم روز، مریم انصاری سعید
گرافیک: محمد حسن فدای حسین – عاطفه شفیعی راد
طراح جلد: محمد رضا دوست محمدی

Untitled-2000

يک ديدگاه .

 1. با سلام / درسال هاى اخیرتعدادبسیار زیادى کتــاب خودآموز و حاوى توصیه هایــى بــراى موفقیت و رضایت از زندگى منتشر شده اند. اغلب این کتــب ترجمه بوده اند و شــایدبــامقتضیــات زندگى در جامعــه ایرانــى ســازگارى نداشته اند. کتابهاى مجموعه صرفــا جهــت اطلاع» بــااین هدف طراحى وارائه شده اند که مقتضیات جامعه ایرانى درآنها بیشترلحاظ شود و از این جهت کارآمدى آنها افزایش یابد.
  وزارت «تعــاون،کارورفــاه اجتماعــى» درکنارتلاش براى ارتقاى ســطح رفاه زندگى همه آحاد جامعه، تــلاش مىکند تا درزمینهآموزش ســالم زندگى کردن نیز ســهمى داشته باشد. در برداشــت هاى امروزیــن از رفــاه اجتماعى،رفاه و آســایش خاطرذهنــى نقش مهمى دارد، و مجموعــهحاضــرمىتوانددر این راســتابه کارگرفته شــود.
  این مجموعه درراستاى یکى از اهداف مهم ســازمان بهزیستى کشور،یعنى تقویت خانواده سالم وپایدارنیزهست. امیدوارم کتب این مجموعــه درکمک به بهترزندگى کردن ما مفیدباشند.

یک دیدگاه بگذارید.


 • نظرسنجی

  نظر شما در مورد سایت انتشارات چیست؟

  View Results

  Loading ... Loading ...
 • ارتباط با انتشارات

  آدرس:

  تهران - میدان امام خمینی-خیابان فیاض بخش- ضلع شمالی پارک شهر - سازمان بهزیستی کشور- طبقه هشتم

  شماره تماس انتشارات

  021 - 66703918

  ایمیل:

  info[@]Ebook-behzisti[dot]ir

 • لوگو انتشارات

  entesharaat